Publicatie

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord biedt levensvatbare bedrijven een tweede kans.

WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord)

Gepubliceerd op: 1 januari 2022

 

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord is op 1 januari 2021 in werking getreden. Deze wet biedt levensvatbare bedrijven in moeilijkheden (dreigend faillissement) een tweede kans. Door middel van een onderhands akkoord met schuldeisers en aandeelhouders kunnen schulden makkelijker dan voorheen gesaneerd worden. De rechter kan het akkoord goedkeuren/ homologeren.

 

Afspraken die in een akkoord gemaakt kunnen worden met schuldeisers en aandeelhouders zijn:

 

 • Wijzigen of opzeggen van contracten;
 • Uitstel van betaling;
 • Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van schulden;
 • Omzetting van schulden in aandelen; 

 

De procedure ziet er globaal als volgt uit:

 

 1. De procedure start met een “startverklaring” (modelformulier) die kosteloos bij de rechtbank wordt gedeponeerd.
 2. Het conceptakkoord wordt opgesteld. Idealiter gebeurt dit in samenspraak met schuldeisers en aandeelhouders. In het akkoord deelt u de schuldeisers in verschillende klassen in. Per klasse legt u in het akkoord uit wat de financiële gevolgen zullen zijn voor de schuldeisers en aandeelhouders in de betreffende klasse.
 3. Het akkoord wordt voorgelegd aan de schuldeisers en aandeelhouders.
 4. Over het akkoord wordt gestemd. Niet alle schuldeisers en aandeelhouders binnen een klasse hoeven in te stemmen met het akkoord: bij schuldeisers gaat het erom of de voorstemmers ten minste twee derde vertegenwoordigen van het totale bedrag aan vorderingen waarop in de betreffende klasse is gestemd. Voor de aandeelhouders geldt een soortgelijk criterium.
 5. Uitslag van de stemming volgt.
 6. Een advocaat deponeert de stemmingsuitslag bij de rechtbank.
 7. De rechter homologeert het voorstel tot akkoord of niet. De rechter beoordeelt onder andere:

  • of de wettelijke procedure is gevolgd;
  • of de inhoud van het akkoord voldoet aan wettelijke eisen;
  • of sprake is van een levensvatbare onderneming en van dreigend faillissement;
  • of het akkoord redelijk is voor alle schuldeisers en aandeelhouders.

 

Voor meer informatie of vragen over de WHOA-procedure, bel 0900-8090.

Blijf op de hoogte van juridische ins & outs

Ontvang net als vele andere ondernemers onze gratis Juridische Updates 🎯

  

Specialismen:

ONDERNEMERS

Aandeelhoudersovereenkomst
Algemene voorwaarden
Alternatieve geschillenbeslechting
Bestuurdersaansprakelijkheid en concernaansprakelijkheid
Betalingsverzoeken
Certificaten
Faillissement
Gerechtelijke procedures
Groepsvrijstelling 403-verklaring
Incasso
Joint venture
Leningsovereenkomsten
Onderhandeling
Overeenkomsten
Schikking
Sommatiebrief
Samenwerkingsovereenkomsten
Wanbetalers

PRIVACY

AVG
Gegevensbescherming
Privacy statement
Privacy beleid
Verwerkersovereenkomst

CONTRACTEN

Nakijken
Nakoming
Opstellen